"โรคฟันผุ" ปัญหาเล็กๆ ที่อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่

“โรคฟันผุ” ปัญหาเล็กๆ ที่อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่

“โรคฟันผุ” ปัญหาเล็กๆ ที่อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ ในปัจจุบันจากการสำรวจสถานการณ์ฟันผุในเด็กไทย พบว่าเด็กเริ่มมีฟันผุตั้งแต่อายุ 9 เดือน และพบ

Continue reading